Iskolánkban lehetőség nyílik e-learning tanfolyam keretein belül elvégezni az elméleti képzést "C" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez. A tanfolyam 60/60-as időkeretben végezhető el alapoktatásban, ami azt jelenti, hogy 60 órát 60 napon belül teljesítenie kell a tanulónak. Lehetőség van pótoktatás igénylésére, ami 10/15-ös időkeretben igényelhető, 10 órát 15 nap alatt kell elvégezni.


    Mi a feltétele a tanfolyamra való felvételnek és a vizsgára bocsátásnak? 

    - 201/2 évet betöltötte (elméleti vizsgát 203/4 évesen, gyakorlati vizsgát 21 évesen tehet)

    - "B" kategóriára érvényes vezetői engedély

    - 2. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

 

    Mit kell hozni a tanfolyam megnyitóra?

- a kitöltött jelentkezési lapot

- a vezetői engedély fénymásolatát, az eredeti okmány bemutatásával

- 8 általános bizonyítványt

- elméleti tanfolyam és -vizsgadíjat

- a felmentésre jogosító irato(ka)t

 

Mire jogosít?

Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére.

 

"C" kategória díjak  
Elméleti tanfolyam (KRESZ, Műszaki, Munkavédelem) 36.500 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanfolyam 12.000 Ft
Elméleti vizsgák (KRESZ, Műszaki, Munkavédelem) 3 x 4.600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga 4.400 Ft
Gyakorlati oktatás 6.000 Ft/óra
Rutin vizsga 3.500 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Rutin pálya használati díj* 3.810 Ft
Bü terem használati díj** 5.080 Ft
Összesen: 270.090 Ft

E-learning póttanfolyam ára: 17.500 Ft.

*a forgalmi alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának.

**a BÜ alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának. 

Mik a vizsgára bocsátás feltételei?


1.) ELMÉLETI vizsgára bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, az előírt életkornál (21 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb.
2.) BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS – gyakorlati vizsga, mely a Kresz vizsgát követően és a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le.
3.) RUTIN vizsgára az bocsátható az, aki valamennyi elméleti tantárgyból sikeres elméleti vizsgát tett, a jogszabályban betöltött életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette
4.) FORGALMI vizsgára az bocsátható az, aki sikeresen rutin vizsgát tett és a kötelező óraszámot (29+1 óra)és menettávolságot (348 km) levezette.

"C" kategóriás képzésünkre vonatkozó mutatók

 

ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám (gyakorlati oktatás) 

Kétféle meghatározása van. 

ÁKÓ % = Átlagos Képzési Óraszám %-ban kifejezve, ahol 100% = 29+1 tanóra (kötelező óraszám)

ÁKÓ óraszám = Átlagos Képzési Óraszám tanórára kivetítve

Pl.     ÁKÓ % = 100% akkor ÁKÓ óraszám = 30 tanóra  

          ÁKÓ % = 110% akkor ÁKÓ óraszám = 33 tanóra

VSM: Vizsga Sikerességi Mutató

Ez megmutatja tanulóink elméleti és gyakorlati (forgalom) vizsgáinak sikerességét.

nincs adat: az adott mutatóra vonatkozóan a tanulók száma nem érte el a 10 főt az adott naptári negyedévben.

Forrás:

www.nkh.gov.hu/documents/11102/230874/Átlagos+Képzési+Óraszám+(ÁKÓ)/2f83176f-ab98-49f3-bf9a-b114b7382439?version=1.1&type=pdf

www.nkh.gov.hu/documents/11102/230874/Vizsga+Sikerességi+Mutató+(VSM)/395a1d99-d66a-4a6d-8ab8-1abc49b9a5c6?version=1.1&type=pdf

Frissítve: 2014.10.10.