Mi a feltétele a tanfolyamra való felvételnek és a vizsgára bocsátásnak? 

    - 201/2 évet betöltötte (elméleti vizsgát 203/4 évesen, gyakorlati vizsgát 21 évesen tehet)

    - "B" kategóriára érvényes vezetői engedély

    - 2. csoportú orvosi alkalmassági igazolás

 

    Mit kell hozni a tanfolyam megnyitóra?

- a kitöltött jelentkezési lapot

- a vezetői engedély fénymásolatát, az eredeti okmány bemutatásával

- 8 általános bizonyítványt

- elméleti tanfolyam és -vizsgadíjat

- a felmentésre jogosító irato(ka)t

 

Mire jogosít?

Autóbusz és trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény vezetésére.

 

"C" kategória díjak  
Elméleti tanfolyam (KRESZ, Műszaki, Munkavédelem, BÜ*) 35.000 Ft
Elméleti vizsgák (KRESZ, Műszaki, Munkavédelem) 3 x 4.600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga 4.400 Ft
Gyakorlati oktatás 6.000 Ft/óra
Rutin vizsga 3.500 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Rutin pálya használati díj** 3.810 Ft
Bü terem használati díj*** 5.080 Ft
Összesen: 256.590 Ft

*amennyiben a tanuló az elméleti tanfolyamot más képzőszervnél végezte el, abban az esetben a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanfolyam díja 12.000 Ft.

**a forgalmi alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának.

***a BÜ alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának. 

Mik a vizsgára bocsátás feltételei?


1.) ELMÉLETI vizsgára bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, az előírt életkornál (21 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb.
2.) BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS – gyakorlati vizsga, mely a Kresz vizsgát követően és a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le.
3.) RUTIN vizsgára az bocsátható az, aki valamennyi elméleti tantárgyból sikeres elméleti vizsgát tett, a jogszabályban betöltött életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette
4.) FORGALMI vizsgára az bocsátható az, aki sikeresen rutin vizsgát tett és a kötelező óraszámot (29+1 óra)és menettávolságot (348 km) levezette.

"C" kategóriás képzésünkre vonatkozó mutatók

 

ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám (gyakorlati oktatás) 

Kétféle meghatározása van. 

ÁKÓ % = Átlagos Képzési Óraszám %-ban kifejezve, ahol 100% = 29+1 tanóra (kötelező óraszám)

ÁKÓ óraszám = Átlagos Képzési Óraszám tanórára kivetítve

Pl.     ÁKÓ % = 100% akkor ÁKÓ óraszám = 30 tanóra  

          ÁKÓ % = 110% akkor ÁKÓ óraszám = 33 tanóra

VSM: Vizsga Sikerességi Mutató

Ez megmutatja tanulóink elméleti és gyakorlati (forgalom) vizsgáinak sikerességét.

 

ÁKÓ 2015.IV negyedév: 100 %

VSM 2015.IV negyedév

elméleti: -

gyakorlati: -

nincs adat: az adott mutatóra vonatkozóan a tanulók száma nem érte el a 10 főt az adott naptári negyedévben.

Forrás:

www.nkh.gov.hu/documents/11102/230874/Átlagos+Képzési+Óraszám+(ÁKÓ)/2f83176f-ab98-49f3-bf9a-b114b7382439?version=1.1&type=pdf

www.nkh.gov.hu/documents/11102/230874/Vizsga+Sikerességi+Mutató+(VSM)/395a1d99-d66a-4a6d-8ab8-1abc49b9a5c6?version=1.1&type=pdf

ÁKK: Átlagos Képzési Költség

Megmutatja, hogy mennyi a tanulóink által befizetett elméleti tanfolyam díj és az általuk vezetett gyakorlati órákra befizetett összeg átlaga.

Alap képzési költség: 215.000 Ft

ÁKK: 2015.000 Ft

Frissítve: 2016.01.12.