Mi a feltétele a tanfolyamra való felvételnek és a vizsgára bocsátásnak?

- 201/2 évet betöltötte (elméleti vizsgát 203/4 évesen, gyakorlati vizsgát 21 évesen tehet)

- "C" kategóriára érvényes vezetői engedély

- 2. csoportú orvosi alkalmassági

 

Mit kell hozni a tanfolyam megnyitóra?

- a kitöltött jelentkezési lapot

- a vezetői engedély fénymásolatát, az eredeti okmány bemutatásával

- 8 általános bizonyítványt

- elméleti tanfolyam és -vizsgadíjat

-  a felmetésre jogosító irato(ka)t

 

Mire jogosít?

"C" kategóriába sorolt tehergépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény. 

 

"E" kateória díjak  
Elméleti tanfolyam (KRESZ, Műszaki, BÜ*) 20.000 Ft
Elméleti vizsga (KRESZ, Műszaki) 2 x 4.600 Ft
Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés vizsga 4.400 Ft
Gyakorlati óra 7.000 Ft/óra
Rutin vizsga 3.500 Ft
Forgalmi vizsga 11.000 Ft
Rutin pálya használati díj** 3.810 Ft
Bü terem használati díj*** 5.080 Ft
Összesen: 161.990 Ft

*amennyiben a tanuló az elméleti tanfolyamot más képzőszervnél végezte el, abban az esetben a Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés tanfolyam díja 8.000 Ft.

**a forgalmi alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának.

***a BÜ alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának. 

Mik a vizsgára bocsátás feltételei?

 

1.) ELMÉLETI vizsgára bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, az előírt életkornál (21 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb.
2.) BIZTONSÁGI ELLENŐRZÉS ÉS ÜZEMELTETÉS – gyakorlati vizsga, mely a Kresz vizsgát követően és a forgalmi vizsgát megelőzően tehető le.
3.) RUTIN vizsgára az bocsátható az, aki valamennyi elméleti tantárgyból sikeres elméleti vizsgát tett, a jogszabályban betöltött életkort betöltötte, és az előírt óraszámot levezette
4.) FORGALMI vizsgára az bocsátható az, aki sikeresen rutin vizsgát tett és a kötelező óraszámot és menettávolságot (148 km) levezette.