Mi a feltétele a tanfolyamra való felvételnek?

- 161/2 életévét betöltötte (elméleti vizsgát 163/4 évesen, gyakorlati vizsgát a 17. életév betöltése után tehet)

- orvosi alkalmasság (háziorvostól)

- legalább 8 általános bizonyítvány

 

Mit kell tanfolyam megnyitóra hozni?

- a kitöltött jelentkezési lapot

- legalább 8 általános iskolai bizonyítványt

- az orvosi alkalmassági véleményt

- elméleti tanfolyam és -vizsgadíj

- pendrive (az INGYENES oktatási anyagnak)

 

Mire jogosít?

- a 3500 kg-ot meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, amelyben a vezető ülésén kívül   legfeljebb 8 állandó ülőhely van
- az ilyen gépkocsiból és a 750 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó pótkocsiból álló    járműszerelvény
- az ilyen gépkocsiból és nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény, feltéve, hogy a nehéz pótkocsi megengedett   legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi saját tömegét, és az összekapcsolt járművek     megengedett legnagyobb együttes össztömege sem haladja meg a 3500 kg-ot.

A feltüntett ár még nem tartalmazza a kedvezményt! Aktuális akciókat megtalálod a hírek/akciók menü pont alatt.

"B" kategória díjak   
Elméleti tanfolyam  14.900 Ft
Elméleti vizsga 4.600 Ft
Gyakorlati óra 5.500 Ft/óra
Gyakorlati vizsga 11.000 Ft
Rutin pálya használati díj* 3.810 Ft

Elsősegélynyújtóvizsgára felkészítő 9.900 Ft

*a forgalmi alap vizsgával együtt fizetendő egyszeri díj, mely kötelező költsége minden autósiskolának. 

Mik a vizsgára bocsátás feltételei?

 

1.) ELMÉLETI vizsgára bocsátható a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, esetleges hiányzását pótolta, valamint az előírt életkornál (17 év) legfeljebb három hónappal fiatalabb.
2.) FORGALMI vizsgára az bocsátható az, aki a kötelező óraszámot (29+1) és menettávolságot (580 km) levezette.

"B" kategóriás képzésünkre vonatkozó mutatók

 

ÁKÓ: Átlagos Képzési Óraszám (gyakorlati oktatás) 

Kétféle meghatározása van. 

ÁKÓ % = Átlagos Képzési Óraszám %-ban kifejezve, ahol 100% = 29+1 tanóra (kötelező óraszám)

ÁKÓ óraszám = Átlagos Képzési Óraszám tanórára kivetítve

Pl.     ÁKÓ % = 100% akkor ÁKÓ óraszám = 30 tanóra  

          ÁKÓ % = 110% akkor ÁKÓ óraszám = 33 tanóra

VSM: Vizsga Sikerességi Mutató

Ez megmutatja tanulóink elméleti és gyakorlati (forgalom) vizsgáinak sikerességét.

ÁKÓ

2015. IV. negyedév: 115,21 %

VSM:

2015. IV. negyedév:

62,07 % - elmélet

 56.76 % - forgalom


nincs adat: az adott mutatóra vonatkozóan a tanulók száma nem érte el a 10 főt az adott naptári negyedévben.

Forrás:
www.nkh.gov.hu/documents/11102/230874/Vizsga+Sikeress%C3%A9gi+Mutat%C3%B3+%28VSM%29/395a1d99-d66a-4a6d-8ab8-1abc49b9a5c6?version=1.4&type=pdf

www.nkh.gov.hu/documents/11102/230874/%C3%81tlagos+K%C3%A9pz%C3%A9si+%C3%93rasz%C3%A1m+%28%C3%81K%C3%93%29/2f83176f-ab98-49f3-bf9a-b114b7382439?version=1.5&type=pdf

ÁKK: Átlagos Képzési Költség

Megmutatja, hogy mennyi a tanulóink által befizetett elméleti tanfolyam díj és az általuk vezetett gyakorlati órákra befizetett összeg átlaga.

Alap képzési költség: 116.550 Ft

ÁKK: 131.805 Ft

Frissítve: 2016.01.12.